זכויות נכים שונות

מתוך Crohnsandcolitis

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ערך זה נמצא בשלבי הכנה - עמכם הסליחה על המידע החלקי


להלן ננסה להביא רשימה מרוכזת (לא בטוח שממצה) של הזכויות וההטבות שנכים המוכרים על ידי הביטוח הלאומי עשויים להיות זכאים להן ממוסדות ציבוריים וממשלתיים שונים. במקרים רבים כל בקשה נבדקת לגופה וההטבות אינן אוטומטיות - אבל כדאי לפחות לנסות לברר אם מגיע.


הצעת סיוע חינם
חי רוי כהן, חולה קרוהן מזה 21 שנה ובעל נסיון אישי במימוש זכויות מול הביטוח הלאומי מציע לחולי קרוהן וקוליטיס עזרה ויעוץ חינם בכל נושא, שאלה ובעיה עם הביטוח הלאומי, כגון: הגשת תביעה, ועדות רפואיות, זכאות למימון מלא של לימודים מטעם הביטוח הלאומי, וכן סיוע לגבי מיצוי זכויות נוספות כגון עזרה במימון שכר דירה לזכאים (הרבה נכים לא יודעים שמגיע להם), הטבות הנחות מטעם רשויות מקומיות ואחרות כגון: ארנונה, בזק, משרד התחבורה.
המייל של רוי הוא rmtf@bezeqint.net

תוכן עניינים

ארנונה

מי שמקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה העירונית. יש הבדלים בין הרשויות המקומיות. יש להגיש את הבקשה במחלקת הגביה של הרשות המקומית. על פי רוב אין צורך להציג אישורים מיוחדים מהביטוח הלאומי שכן הרשות המקומית מבררת את הבקשה ישירות מול המל"ל.

משרד התחבורה

  • מי שיש לו לפחות 60% נכות מוכרים על ידי הביטוח הלאומי או גורם מוסמך אחר (משרד הבטחון, למשל), ויש לו מוגבלות בתנועה, עשוי להיות זכאי לפטור מאגרת רישוי לרכב או תו חניה לנכה, אם הוא עומד בקריטריונים לכך. יש לציין שמיעוט קטן מחולי קרוהן וקוליטיס עומדים בקריטריונים לכך. עוד בעניין זה בערך הטבות בעניין רכב.
  • מי שיש דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות ומקבל קיצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי להנחות שונות בתחבורה הציבורית: באוטובוסים וברכבות.
משרד התחבורה מנפיק את התעודה המזכה בהנחות פעם בשנתיים אוטומטית, אבל אם נראה לך שאתה זכאי להנחות אלה ולא קיבלת את הכרטיס, יש לפנות ולהשאיר פרטים במענה קולי בטלפון: 03-5657183, או לשלוח פקס למספר: 03-5657281


סיוע בדיור

  • מי שיש דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות ומקבל קיצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר-דירה (בדיור הציבורי או במימון פרטי), או לסיוע ברכישת דירה מחברה משכנת.
  • עולה חדש (פחות משנתיים בישראל) המקבל קיצבת שירותים מיוחדים עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או בסיוע לרכישת דירה מחברה משכנת.
בקשה לסיוע בנושאים אלה יש להפנות דרך אחד מהבנקים למשכנתאות.
  • נכה שהדירה בה הוא מתגורר אינה מותאמת לצרכיו ולמוגבלותו, עשוי להיות זכאי לסיוע בצורת הלוואה לשיפוץ הדירה על מנת להתאימה לצרכיו, או לשם מעבר לדירה אחרת.
בקשה לסיוע בנושא זה יש להפנות דרך לשכת הבריאות המחוזית/נפתית בעיר מגוריך.


  • בנוסף, מי שמקבל קצבת נכות כללית ויש לו דרגת אי–כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות, ומי שמקבל קצבת נכות כללית ויש לו נכות רפואית משוקללת של 90% לפחות, וכן מי שיש לו נכות רפואית לצמיתות של 100% גם אם אינו מקבל קצבת נכות - עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים.
יש לציין את הדבר בפני עורך הדין המטפל ברכישת הדירה, ולהגיש בקשה מתאימה במשרדי מס רכישה/מס שבח בהם מוגשים טופסי הדיווח על מס רכישה.
  • בעת רכישת דירה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (חכירה לדורות) עשויים מקבלי קצבת נכות כללית עם אחוז נכות רפואית של 80% לפחות, להיות זכאים לפטור או להנחה ב"דמי הסכמה" המשולמים למינהל מקרקעי ישראל.
גם כאן יש ליידע את עורך הדין המטפל ברכישה, ולהגיש בקשה לפטור או להנחה לסניף מינהל מקרקעי ישראל בו מוגשים טופסי הרכישה.


סיוע בהוצאות שוטפות

אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מסייע לנכם במגוון צורות הקבועות בנוהלי האגף.

מי שמקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה, מי שנקבעה לו נכות רפואית של 80% ומעלה, וכן הורים המקבלים עבור ילדם הנכה קיצבת ילד נכה בשיעור 100% לפחות - עשויים להיות זכאים להנחה בשימוש בטלפון. ההנחה מתבטאת בדמי התקנת הטלפון, בדמי השימוש הקבועים ובמחיר פעימות המונה.

את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח‘ יד חרוצים 10, ירושלים.


קופות חולים

מי שמקבל קצבת נכות כללית זכאי לפטור מהתשלום הנגבה על ידי הקופה בעד ביקור אצל רופא מקצועי, וכן פטור מתשלום על התחייבויות לבתי חולים, מכונים ומרפאות חוץ.

הפטור ניתן באופן אוטומטי על ידי מחשב הקופה, על סמך רשימת זכאים המועברות לקופות מן המוסד לביטוח לאומי. אם אינך מקבל פטור המגיע לך יש לפנות לבירורים ל"תחום רישום והקצאה" בביטוח הלאומי, טל': 02-6707744/775/824


הקלות במס הכנסה

  • מי שיש לו נכות רפואית משוקללת של 90% לפחות והוא מבל קצבת נכות כללית או מי שיש לו 100% נכות רפואית (גם אם אינו מקבל קיצבת נכות) - עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה על הכנסותיהם, בהתאם לכללים שבחוק ובתקנות. כמובן, שמי שאינו עובד מספיק כדי להרווח שכר העובר את סף המס, אינו נהנה מהטבה זו. בקשה לפטור ממס הכנסה מגישים אצל פקיד השומה במקום המגורים, ולעיתים קבלת הפטור כרוך בוועדה רפואית.
גם אם הנך סובל ממוגבלות ואין לך נכות מוכרת על ידי ביטוח לאומי (כגון אם חשבת שבגלל שאתה מרוויח הרבה אין טעם לפנות לביטוח הלאומי) - אפשר לפנות למס הכנסה ישירות ולעבור ועדה רפואית רק לעניין זה. כאמור - במקרה כזה הזכאות לפטור ממס תהיה רק למי שמצבו מגיע כדי 100% נכות רפואית (הבדיקה היא לפי אותם אחוזי נכות שלפיהם עובד המל"ל)


ההקלות במס ניתנות עד להכנסה שנתית של כ - 550,000 ש"ח, ובתנאי שתקופת הנכות עולה על שנה. אם תקופת הנכות הינה בין חצי שנה לשנה- הפטור קטן יותר.
  • הקלות מס ניתנות גם במקרה של הורים לילדים הסובלים ממחלות קשות ונחשבים "נטולי יכולת". ההקלה מתבטאת בקבלת שתי נקודות זיכוי במס עבור הילד המוגדר כנטול יכולת.
  • עוד סוג של "הקלה" במס מגיע למי שלא עבד באופן רצוף במשך השנה, וזה הואיל ובסיכומו של דבר - החיוב במס הוא לפי הכנסה שנתית ולא לפי ההכנסה החודשית. אם לא עבדת בכל חודשי השנה או לא עבדת באופן רצוף, ההכנסה הממוצע לחודש עשויה להיות נמוכה במידה רבה מההכנסה עליה שולם בפועל מס הכנסה בכל חושדש. לשם בירור הזכויות יש לפנות לפקיד השומה באיזור מגוריך ולהגיש דו"ח שנתי.

תוספת להקצבת המים

לפי "חוק ההסדרים" לשנים 2009-2010 יש לכל צרכן ביתי בישראל הקצבה חודשית של מים שכל צריכה מעליה מחוייבת בסכום גבוה מאד של 20 ש"ח למ"ק.

מי שיש לו 100% נכות רפואית עשוי להיות זכאי להגדלה של הקצבת המים. ניתן לקרוא עוד בערך על היטל בצורת באנציקלופדיה זו.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי